Slovnica starocerkvene slovanščine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3