Sociologija medijev in komuniciranja

Sociologija medijev in komuniciranja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Vsebina

Predstavitev različnih aspektov proučevanja komuniciranja in medijev; predstavitev glavnih teoretskih pristopov k medijem in komuniciranju v sodobnem družboslovju; analiza tihih podmen teorij o komuniciranju in medijih; razvoj konceptualnega aparata za analizo medijsko posredovanih kulturnih form in družbenih razmerij; razmerje med jezikom in komuniciranjem; grafizem in pisava; pisna komunikacijska razmerja (spis, korespondenca idr.); tiskovne forme in komunikacijska razmerja (knjiga, periodika, plakat idr.); radio, televizija in mobilna privatizacija; glavne televizijske komunikacijske oblike; računalniško posredovana komunikacija in internet; intermedialnost in intertekstualnost sodobnih medijev; ideološke in kulturne posledice digitalizacije in konvergence IKT; utopije in distopije o prihodnosti medijev in komuniciranja; analiza medijsko posredovanih kulturnih form in možnosti kritične uporabe novih tehnologij.