Španske in hispanoameriške povezave

Španske in hispanoameriške povezave

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, izr. prof. dr. Šabec Maja

Vsebina

Predmet poglablja znanja, ki jih je študent pridobil pri predmetih iz književnosti na prvi stopnji. Obsega literarnozgodovinski pregled španske srednjeveške književnosti

10. in 11. stoletje:
- zgodovinsko kulturni okvir: sinkretizem antične, krščnske, muslimanske in judovske tradicije
- prvi zapisi: glose
12. stoletje:
- epika: Pesem o Cidu
- romanca

13. stoletje:
- mester de clerecía
- Gonzalo de Berceo
- lik in delo Alfonza X: Toledska prevajalska šola in začetek španske proze;
14. stoletje:
- Libro de buen amor
- didaktična proza
- viteški romani
15. stoletje:
- dvorska poezija
- gledališče
- sentimentalni roman
- Celestina