Uvod v kitajsko družbo

Uvod v kitajsko družbo

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Analiza izbranih tematik, ki s sociološkega in antropološkega vidika obravnavajo temeljne družbene kategorije in koncepte tako v historičnem kot sodobnem vidiku. Koncepcije posameznika, družine in sorodstva. Rituali ob smrti in čaščenje prednikov. Družbena razslojenost. Urbano-ruralno. Etnična, jezikovna in religiozna raznolikost. Spol in spolnost.

Cohen, Myron L. 2005. Kinship, Contract, Community and State. Stanford: Stanford University Press.
Croll, Elisabeth. 1993. From Heaven to Earth: Images and Experiences of Development in China London: Routledge.
Kleinman, Arthur et al. 2011. Deep China: The Moral Life of the Person. Berkley: University of California Press.
Knapp, Ronald G. in Kai-Yin Lo. 2005. House, Home, Family: Living and Being Chinese. Honolulu: University of Hawaii Press.
Stockman, Norman. Understanding Chinese Society. New York: Polity.
Watson, James L. and Evelyn Rawski, ur. 1988. Death Ritual in Late Imperial and Modern China. Berkeley: University of California Press.
Zang, Xiaowei. 2011. Understanding Chinese Society. London, New York: Routledge.
Yang, Mayfair. 1994. Gifts, Favors and Banquets. Ithaca: Cornell University Press.
Poleg tega še izbrani znanstveni članki ter medijski prispevki o obravnavani tematiki.
Furthermore, selected academic articles and media reports on selected topics.