Uvod v slovansko imenoslovje

Uvod v slovansko imenoslovje

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Imenoslovje kot relativno samostojen jezikovni podsistem. Razmerje med občnimi in lastnimi imeni. Klasifikacija lastnih imen na osebna imena (antroponimi), zemljepisna imena (geonimi), stvarna imena (hrematonimi) itd. ter genetska in strukturna razmerja med njimi. Imenski modeli. Imensko besedotvorje in njegova specifika (distribucija besedotvornih vrst glede na vrsto lastnih imen, tipična obrazila pri lastnih imenih itd.).