Zgodovina romana

Zgodovina romana

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Vsebina

Predavanja podajajo pregled razvoja romana od njegovih začetkov v antiki. Obravnavajo osrednje antične (Dafnis in Hloa, Etiopske zgodbe, Hajrej in Kalirhoa, Satirikon, Zlati osel), srednjeveške (romani Chretiena de Troyes, Roman o Tristanu in Izoldi), renesančne (Gargantua in Pantagruel,Don Kihot), baročne in klasicistične (Kneginja Klevska, Simplicius Simplicissimus), razsvetljenske (Robinson Crusoe, Kandid, Fatalist Jacques), predromantične ( Trpljenje mladega Wertherja, Učna leta Wilhelma Meistra), romantične (Waverley, Življenjski nazori Mačka Murra), realistične in naturalistične (Rdeče in črno, Madame Bovary, Zločin in kazen, Vojna in mir), modernistične (Ulikses, V iskanju izgubljenega časa, Grad, Valovi) in eksistencialistične romane (Kuga, Gnus), noveau roman (Triptih, Voyeur), magičnorealistične (Sto let samote, Ristanc), postmodernistične (Ime rože, Ženska francoskega poročnika) in postkolonialne romane (Mravljišča v savani, Tolmači, Otroci polnoči, lačna plima, Dolgo, dolgo pismo).