Zgodovina romana

Zgodovina romana

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Predavanja podajajo pregled razvoja romana od njegovih začetkov v antiki. Obravnavajo osrednje antične (Dafnis in Hloa, Etiopske zgodbe, Hajrej in Kalirhoa, Satirikon, Zlati osel), srednjeveške (romani Chretiena de Troyes, Roman o Tristanu in Izoldi), renesančne (Gargantua in Pantagruel,Don Kihot), baročne in klasicistične (Kneginja Klevska, Simplicius Simplicissimus), razsvetljenske (Robinson Crusoe, Kandid, Fatalist Jacques), predromantične ( Trpljenje mladega Wertherja, Učna leta Wilhelma Meistra), romantične (Waverley, Življenjski nazori Mačka Murra), realistične in naturalistične (Rdeče in črno, Madame Bovary, Zločin in kazen, Vojna in mir), modernistične (Ulikses, V iskanju izgubljenega časa, Grad, Valovi) in eksistencialistične romane (Kuga, Gnus), noveau roman (Triptih, Voyeur), magičnorealistične (Sto let samote, Ristanc), postmodernistične (Ime rože, Ženska francoskega poročnika) in postkolonialne romane (Mravljišča v savani, Tolmači, Otroci polnoči, lačna plima, Dolgo, dolgo pismo).

- Mihail Bahtin: Teorija romana. Ljubljana 1982. 431 str. (izbrana poglavja)
- Mihail Bahtin: Ustvarjanje Francoisa Rabelaisa. Ljubljana 2008. 478 str. (izbrana poglavja)
- Mihail Bahtin: Problemi poetike Dostojevskega. Ljubljana 2007. 335 str. (Izbrana poglavja)
- Malcolm Bradbury, The Modern American Novel. Oxford 1983. 329 str. (izbrana poglavja)
- Janko Kos: Svetovni roman. Ljubljana 2009. 671 str. (izbrana poglavja)
- Georg Lukacs: Teorija romana. Ljubljana 2000. 155 str. (izbrana poglavja)
- Vanesa Matajc, The historical novel, ideology and re-organization of the semiosphere : the case of the Slovene historical novel. Forum for world literature studies, aug. 2011, vol. 3, no. 2, str. 255-266.
- Franco Moretti (ur.), The Novel I, II. Princeton, Oxford 2006. 916, 950 str. (izbrana poglavja)
- Dušan Pirjevec, Evropski roman. Ljubljana 1979. 701 str. (izbrana poglavja)
- Tim Whitmarsh (ur.), The Cambridge Companion to the Greek and Roman Novel. Cambridge 2008. 392.str. (izbrana poglavja)
- Viktor Žmegač, Povijesna poetika romana. Zagreb 1987 (2. izd.). 420 str. (izbrana poglavja)