Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine

Izbrana poglavja iz sodobne srednjeevropske zgodovine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Balkovec Bojan, izr. prof. dr. Mikša Peter

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina so različna vprašanja iz sodobne srednjeevropske zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja srednjeevropske zgodovine od leta 1918 dalje.

- Srednja Evropa, MK, 1991 COBISS.SI-ID - 21228288
- Tony Judt, Povojna Evropa, Mladinska knjiga, 2007 COBISS.SI-ID - 234055424
- Slovenska novejša zgodovina, 1848-1992, INZ, 2005 COBISS.SI-ID - 221408256
- Slovaška zgodovina, Slovenska matica, 2005, str. 211-375 COBISS.SI-ID - 217264640
- Damir Agičič, Hrvatsko - češki odnosi, Ibis, 2000 COBISS.SI-ID - 15309154
- Laszlo Kontler, Madžarska zgodovina, Slovenska matica, 2005 str 209-447 COBISS.SI-ID - 222208000
- Conan Fischer, Europe between Democracy and Dictatorship, Wiley-Blackwell, 2011 COBISS.SI-ID - 253617408
- Tone Kregar, Med Tatrami in Triglavom, Zgodovinsko društvo Celja, 2007 COBISS.SI-ID - 236866048
- Jaroslav Panek, Oldrich Tuma et all, A History of Czech Lands, str 331-638, COBISS.SI-ID - 42491490
- Keith Lowe, Podivjana celina, Modrijan, 2015 COBISS.SI-ID – 279800064