Japonski jezik v praksi 2

Japonski jezik v praksi 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hrvatin Klara

Študenti praktično aplicirajo znanje japonskega jezika, ki se ga vzporedno učijo pri predmetu Sodobna japonščina 2. Vadijo branje in pisanje japonskih besedil, govorno nastopanje, intervjuvanje, debatiranje v japonščini. Pripravijo in izvedejo govorni nastop v japonščini na določeno temo.

Japan Foundation Japanese-Language Institute Kansai. Speech for Basic Level Japanese for organized oral presentation of one's country, culture, and society. Kansai: Bonjinsha 2004. COBISS.SI-ID - 58639202