Jezikovne vaje III

Jezikovne vaje III

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Polajnar Lenarčič Janja, lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane

Vsebina

Različne teme iz družbenopolitičnega dogajanja, gospodarstva, pisne in ustne poslovne komunikacije, marketinga, umetnosti in kulture, jezika, pravnega sistema; oblike novinarskega poročanja; vprašanja kulturnih dimenzij, nacionalne identitete, družbeni tabuji in problemske teme.
Poudarjena je ustrezna raba poljudno-strokovnega in uradniškega jezika ter funkcionalnega pisanja, ki upošteva prejemnika.
Oblikoslovne in skladenjske zakonitosti in strukture z izjemami (deležnik in deležje, predpone pri različnih besednih vrstah, neosebni zaimek es, členki ter posamostaljenje). Ponovitev oblikoslovnih in skladenjskih pravil, ki so jih študenti obdelali na Jezikovnih vajah I in II na prvi bolonjski stopnji.