Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu

Knjiga v zgodovinskem in družbenem kontekstu

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana, prof. dr. Kovač Mihael

• Definicija knjige.
• Definicija avtorstva in avtorskega dela.
• Definicija založništva in knjigotrštva.
• Metode razmnoževanja besedil v Evropi pred izumom tiska s premičnimi črkami. Izum tiska v Aziji.
• Družbeni in kulturni kontekst Gutenbergovega izuma ter prelom med rokopisno kulturo in kulturo tiska.
• Nastanek komunikacijskega kroga knjige.
• Nastanek avtorskega prava kot regulatorja knjižnozaložniške industrije in industrije informacij.
• Tisk in nastanek zamišljenih skupnosti. Rojstvo industrije informacij.
• Razvoji knjižnih trgov v Evropi in ZDA.
• Nastanek in razvoj digitalnih medijev.

Anderson, B. 2007. Zamišljene skupnosti. Ljubljana: Studia Humanitatis. COBISS.SI-ID - 238377472

Briggs, A. and Burke P. 2002. Socialna zgodovina medijev. Ljubljana: Sophia. COBISS.SI-ID - 221968384

Kovač M. in Gregorin. R(2016) Ime česa je konec knjige. Ljubljana: Cankarjeva založba. COBISS.SI-ID - 286899968

KOVAČ, Miha, PHILLIPS, Angus, WEEL, Adriaan van der, WISCHENBART, Rüdiger. 2019.What is a book?.Publishing research quarterly, 35(3), 313-326. COBISS.SI-ID - 70122338

Izbrani članki iz znanstvenih revij in s svetovnega spleta