Književnost 1: Periodizacija 1

Književnost 1: Periodizacija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, izr. prof. dr. Šabec Maja

Vsebina

Predmet uvaja študenta v špansko in hispanoameriško književnost od njunih začetkov do vključno 18. stoletja: kronologija, avtorji, dela.

Španska književnost - Srednji vek: opredelitev pojma v zgodovinskem, kulturnem in literarnem pomenu; začetki španske književnosti - poezija, kratka proza, roman, dramatika.
Literarni pojavi pred Kolumbovim časom.

Renesansa: opredelitev pojma »Siglo(s) de oro«; zgodovinski, kulturni in literarni kontekst španske in hispanoameriške književnosti; vpliv italijanske kulture; poezija; kronike; dramatika; proza – razvoj romana do Cervantesa; Don Kihot na prehodu v barok.

Barok: opredelitev pojma; poezija (»culteranismo«, »conceptismo«), proza, dramatika.

Razsvetljenstvo: opredelitev pojma; proza (fikcija), esejistična proza, poezija, dramatika.