Lektorske vaje I/1

Lektorske vaje I/1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava osnovnih konverzacijskih tem: základné oslovenia (osnovno naslavljanje), pozdravy a kontaktové situácie (pozdravi in kontaktne situacije),krajiny a obyvatelia (države in prebivalci) rodina a osobné údaje (družina in osebni podatki),kde a ako bývame (kje in kako živimo), mestá a miesta (mesta in prostori)
Slovnica: Osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom. Osnovna načela slovaškega pravopisa. Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini v vseh sklonih, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času in razvrščanje po skupinah, stopnjevanje pridevnikov, spoznavanje trde in mehke pridevniške sklanjatve, predlogi in vezava s posameznimi skloni