Lektorske vaje I/2

Lektorske vaje I/2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Obdelava naslednjih konverzacijskih tem:
Študij, delo, prosti čas, Storitve, Obleka naredi človeka, Spomini in načrti, Osnovne informacije o slovaški in tradicijah
Slovnica:
Osnove slovaškega jezika, razlike med slovaškim in slovenskim glasovnim sestavom. Osnovna načela slovaškega pravopisa. Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v ednini in množini v vseh sklonih, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času in razvrščanje po skupinah, stopnjevanje pridevnikov, spoznavanje trde in mehke pridevniške sklanjatve, predlogi in vezava s posameznimi skloni

Renáta Kamenárová &kol.: Krížom krážom A1, Bratislava 2018
Helena Ivoríková &kol.: Krížom krážom A1+A2, cvičebnica, Bratislava 2009
file:///C:/Users/Darija/Downloads/SJ_pre_azylantov_a_ziadatelov_o_azyl_4meg%20(1).pdf
Ľudmila Žigová: Slovenčina pre cudzincov. Pravopisná a gramatická cvičebnica (2005)
Juraj Vaňko: Slovaška slovnica za Slovence, Ljubljana 2004
Eva Tibenská: Gramatika slovenského jazyka pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka, I. diel, Morfológia, Oddelek za slavistiko, Ljubljana 2018.

Slovarji:
Krátky slovník slovenského jazyka, Matica slovenská, 2020.
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava, Veda, 2004.
Viktor Smolej: Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana 2006.