Lektorske vaje II/2

Lektorske vaje II/2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava naslednjih tem: publicistika a médiá (publicistika in mediji), výpočtová technika (računalništvo), umenie (literatúra, film a divadlo) (umetnost – literatura, film in gledališče), výchova a školstvo (vzgoja in šolstvo), priemysel a poľnohospodárstvo (industrija in kmetijstvo), zem a príroda (zemlja in narava), zdravotníctvo (zdravstvo), šport (šport), štát a spoločnost' (država in družba), ekonomika (ekonomija).
Slovnica: Sklanjanje samostalnikov, zaimkov in pridevnikov v množini v vseh sklonih, vključno z vsemi posebnostmi, spreganje glagolov v sedanjem, preteklem in prihodnjem času, stopnjevanje prislovov, števniki, predlogi in vezava s posameznimi skloni - poudarek na razlike s slovenskim jezikom. Poslušanje tekstov in njihovo razumevanje.