Lektorske vaje III/1

Lektorske vaje III/1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Tibenska Eva, lekt. Pivk Darija

Vsebina

Obdelava naslednjih poglobljenih tem: Radosti a starosti absolventa (promócia, úspešní absolventi, hľadanie práce), Bývanie je otázka priorít (realitná kancelária, mesto verzus dedina, známe domy, známi architekti), Včera a dnes (generačné problemy, zmeny okolo nás, pravidlá slušného spravania), Takto žijem, taký som (povahové typy, životný štyl, internetové priateľstvá), Ideme na dovolenku (cestovná kancelária, cestovanie a dovolenka, reklamácia).
Zvrstnost, funkcije jezika, tipi besedil, vloga, namen in usmerjenost različnih besedil. Uporaba prevodnih orodij: enojezični, terminološki slovarji, dvojezični slovarji, elektronski mediji, korpus. Branje, analiza, tvorba zvrstnih besedil (različni besedilni tipi).
Pisanje povzetkov znanstvenih besedil.
Poglobljena obdelava gramatike (posebnosti, tipične napake)