Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih

Literarni diskurzi 20. stoletja v zahodnoslovanskih književnostih

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytová Jana

Vodilni literarni modeli v ceški, slovaški in poljski ustvarjalnosti s poudarkom na besedilih nacionalnega literarnega kanona, njihove razvojne stopnje, smeri in specifike. Izbrani modeli so prikazani v povezavi s specifikami literarnozgodovinskega procesa v posameznih narodnih književnostih. Posebnosti srednjeevropskih literarnih diskurzov modernizma kot opozicije do socasnih evropskih modifikacij poetike in domace tradicije.

Slovaška:
Zajac, Peter, Sondy : interpretácie klúcových diel slovenskej literatúry 20. storocia. Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014, str. 330–413. COBISS.SI-ID 65045858
Jenciková, Eva in kol.: Cítame slovenskú literatúru II (1956–1969). Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 1998, str. 13–48, 182–192, 265–277.COBISS.SI-ID 3992674
Milčák Peter, Milčák Marián. (ur.), Ako sa číta báseň. (Dvadsaťsedem autorských interpretácií). Levoča 2013, 7–17, 21–93. COBISS.SI-ID 55997538

Poljska:
Jerzy Kwiatkowski, Dzudziestolecie miedzywojenne, Warszawa 2000, str. 203 – 354. COBISS.SI-ID – 34025826 (2003)
Zbigniew Jarosinski, Literatura lat 1945–1975. Warszawa 2002, 25–39, 82–90, str. 123–164. COBISS.SI-ID – 44122627 (1996)
Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Torun 2007. str. 11–161. COBISS.SI-ID - 48515843
Niko Jež, Poljska poezija 1939–1945. V: Alarm, poljska poezija 1939–1945. Ljubljana, Borec 44 (1992), 6-7-8, 207 str., 191-201.COBISS.SI-ID 31305728