Magistrski seminar in magistrsko delo

Magistrski seminar in magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šnytová Jana, izr. prof. dr. Stankovska Petra

Nosilca predmeta na začetku študijskega leta predstavita izhodiščne teme magistrskih nalog, osvetlita možne metodološke pristope, določita termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Teme magistrskega dela se lahko povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana v prejšnjih letnikih, pri čemer je poudarek na kontrastivnih češko-slovenskih jezikoslovnih, literarnih in kulturoloških temah ter leposlovnem in strokovnem prevajanju.

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme, ki določa tudi vsakokratno vsebino magistrskega seminarja.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano tematiko magistrskega dela.