Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Vsebina

Študent izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja.
Magistrsko delo v 1. letniku obsega izbor naslova magistrskega dela in prijavo teme.