Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Fekonja Urška, prof. dr. Podlesek Anja

Študent obiskuje magistrski seminar, kjer izvede predstavitvi: (a) dispozicije magistrskega dela in (b) magistrskega dela. Z udeleženci seminarja razpravlja o vsebinskih in metodoloških vidikih svoje raziskave.
V magistrskem delu poglobljeno obdela nek problem s področja psihologije, delo pa je lahko tudi intedisciplinarno. Temo dela izbere: (a) ob posvetovanju z morebitnim mentorjem, (b) med temami, ki jih razpisujejo katedre Oddelka za psihologijo. Potem, ko je odobrena dispozicija magistrskega dela, izvede raziskavo, ki je lahko teoretična ali empirična, in napiše magistrsko delo ter ga predstavi v magistrskem seminarju in zagovarja pred komisijo. Študenta skozi celoten postopek priprave magistrskega dela spremlja mentor (mu svetuje, ga usmerja in nadzoruje pri delu).

Potrebno literaturo za izpopolnjevanje znanja študent izbira sam oz. mu pri tem svetuje mentor.