Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:15

Vsebina

a) Hrvaški in srbski jezik
b) Hrvaška in srbska književnost
c) Makedonski jezik
d) Makedonska književnost

Med ponujenimi vsebinami študent oz. študentka izbere eno. Teme so kasneje na seminarju natančneje prediskutirane. Predstavljen je tudi osnovni metodološki aparat za izdelavo magistrske naloge. Večina kontaktnih ur je namenjena izdelavi in predstavitvi magistrskih nalog študentov ter diskusiji po predstavitvi v seminarju, vključene so tudi individualne konzultacije.