Makedonski jezik 2

Makedonski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Osnove makedonskega morfološkega sestava, besedne vrste: samostalnik, pridevnik, zaimek, števnik, prislov, glagol (glagolske oblike: sedanjik, velelnik, aorist, imperfekt, perfekt, prihodnjik 1).
Jezikovne vaje.