Makedonski jezik 4

Makedonski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Osnove sintakse makedonskega knjižnega jezika: besedne zveze, stavek, stavčni členi, zveze stavkov: priredje in podredje, besedni red.
Jezikovne vaje.