Materialna kultura

Materialna kultura

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valič Urša

Kratka zgodovina preučevanja materialne kulture v povezavi z antropologijo in arheologijo od prvih začetkov v sredini 19. stoletja (preučevanje materialnih ostankov, razumevanje kulture in družbe preko predmetov) do sodobnih študij materialne kulture od 70. let 20. stoletja dalje (kulturni materializem – M. Harris, post-strukturalizem – npr. razumevanje okusa – P. Bourdieu, razumevanje razmerja med besedami, močjo in stvarmi - M. Foucault; študije potrošništva). Razumevanje materialne kulture iz vidika sodobne perspektive fenomenološkega, ontološkega in materialnega obrata (B. Latour, T. Ingold, A. Appadurai, C. Tilley, D. Miller, D. Hicks). Kratka zgodovina preučevanja materialne kulture na Slovenskem. Razumevanje materialne kulture preko razumevanja vsakodnevnih predmetov, odnosov med njimi ter odnosi med ljudmi in predmeti (predmeti in njihova agencija v odnosu do ljudi), v kontekstu konkretnih okolij ter preko sodobnega senzorialnega in neverbalnega raziskovanja. Raziskovalne metode, metodološki pristopi raziskovanja z elementi materialne kulture (S. Woodward).
Preučevanje mode, oblačilne kulture, prehrane, notranje opreme, orodij, igre in igrač, športa, zabave in okrasja, strojev, prometa, fotografije, kibernetike, informatike, trgovine, potrošništva, denarja, muzejev (muzejskih predmetov), dediščine itd. Interdisciplinarne raziskave na področju materialne kulture (metodološki in teoretski dialog med različnimi vedami v znanosti).

1. APPADURAI, Arjun, ur. 2010 (1986). The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge University Press. [COBISS.SI-ID - 50402146]
2. BAUDRILLARD, Jean. 1999. Simulaker in simulacija. Popoln zločin. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba (Koda). [COBISS.SI-ID - 80103936]
3. BRAUDEL, Fernand. 1991 (1979). Strukture vsakdanjega življenja: Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem. 1. in 2. del. Ljubljana: ŠKUC in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. [COBISS.SI-ID - 6848512]
4. BUCHLI, Viktor, ur. 2002. The Material culture reader. London in New York: Rooutledge. [COBISS.SI-ID - 34443362]
5. GODINA GOLIJA, Maja, Vanja HUZJAN, Špela LEDINEK LOZEJ (ur.). 2021. Govorica predmetov. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID – 54814211]; URN:NBN:SI:DOC-R1WZMRKM
6. HICKS, Dan and Mary C. BEAUDRY, ur. 2010, The Oxford Handbook of Material Culture Studies. Oxford: Oxford Academic. [COBISS.SI-ID - 30091869]
7. HENARE, Amiria, HOLBRAAD, Martin in WASTELL, Sari, ur. 2007. Thinking trough Things: Theorising Artefacts Ethnographically. London, New York: Routledge. [COBISS.SI-ID - 35572834]
8. MILLER, Daniel. 2016. Materialna kultura. Ljubljana: Studia humanitatis. . [COBISS.SI-ID - 288309760]
9. MILLER, Daniel. 2017. Potrošnja in njene posledice. Ljubljana: Studia humanitatis. [COBISS.SI-ID - 291488512]
10. MLEKUŽ, Jernej, ur. 2011. Klepetavi predmeti: ko predmeti spregovorijo o nas in drugih. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. [2011. COBISS.SI-ID – 258491136]; URN:NBN:SI:doc-ZP9TJLPN
11. MLEKUŽ, Jernej, ur. 2015. Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. [COBISS.SI-ID – 278149376]; URN:NBN:SI:doc-XEJDQ50U
12. PEARCE, Susan M., ur. 1997. Experiencing Material Culture in the Western World. London: Leicester University Press. [COBISS.SI-ID - 6183223]
13. PETROVIĆ, Tanja in MLEKUŽ, Jernej, ur. 2016. MADE IN YU. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Kulturni spomin). [COBISS.SI-ID – 283752192]
14. TILLEY, Christopher in drugi. 2006. Handbook of material culture. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID - 52293986]
15. WOODWARD, Sophie. 2020. Material Methods: Researching and Thinking with Things. Los Angeles, London: Sage. [COBISS.SI-ID – 43082243]