Morfologija II

Morfologija II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

- samostalnik – oblikoslovna, semantična ter skladenjska definicija
- slovnične kategorije samostalnika (spol, število, sklon)
- sklanjatveni vzorci samostalnikov v slovaščini in njihovi podtipi ter izjeme
- pridevnik, zaimek, števnik, prislov, predlog, veznik, členek ter medmet kot besedne vrste – semantična, oblikoslovna ter skladenjska definicija v teoriji in praksi
- temelji na formalnem opisu slovaške slovnice
- aplikacija teoretičnega znanja pri analizi besed in slovničnih oblik, njihovem pravilnem tvorjenju in uporabi.

1. Vaňko, J.: Oblikoslovje. In: Slovaška slovnica za Slovence. Ljubljana 2004, s. 101-193. COBISS.SI-ID 214514944
2. Vajičková, M: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia. UK Bratislava 2005. COBISS.SI-ID 83437827
3. Žigová, Ľ.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické a pravopisné cvičenia. UK Bratislava 2009. COBISS.SI-ID
4. Tibenská, E.: Gramatika slovenského jazyka pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka. Diel 1. Morfológia. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Ljubljana 2019. COBISS.SI-ID 298615040