Nemška literatura in kultura v kontekstu II

Nemška literatura in kultura v kontekstu II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lughofer Johann Georg

Vsebina

Predmet se komplementarno navezuje na Nemško literaturo in kulturo v kontekstu I, pri čemer se osredinja na pomen, vlogo in status književnosti v kulturnem, družbenopolitičnem, umetniškem, biografskem, (trans)nacionalnem, izobraževalnem, filozofskem, družbeno-kritičnem, in/ali medijskoteoretičnem kontekstu; poudarek je na sinhronem vidiku.

Vsebina:
- Izbor del, avtorjev, zvrsti se spreminja glede na izbrani motivno-tematski, zvrstno-tipološki ali metodološki poudarek.
- Literatura v kontekstu: mediji, umetnost, film, glasba itd.
- Brisanje meja med žanri; preseganje tradicionalnih estetskih norm in okvirjev.
- Refleksija o funkciji in pomenu književnih besedil in simbolnih procesih osmišljanja.