Nemški jezik v kontekstu II

Nemški jezik v kontekstu II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane, lekt. mag. Osolnik Kunc Viktorija

Različne teme glede na potencialna poklicna področja študentov in študentk; poslovna ustna in pisna komunikacija; gospodarska nemščina ter številna druga področja, ki se lahko spreminjajo oz. določijo tudi po dogovoru z udeleženci na začetku semesra.

Izbrana slovnična poglavja, ki ustrezajo stopnji C1/C2 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja.

Tematike in poudarki pri vajah se ravnajo po besedilih in nalogah iz učbenikov na nivoju C1/C2 (gl. seznam literature in individualno pripravljene materiale).

- Buscha, Anne / Raven, Susanne / Toscher, Mathias (2014): Erkundungen Deutsch als Fremdsprache C2. Leipzig: Schubert (izbrana poglavja).
- Buscha, Anne / Szita, Szilvia / Raven, Susanne (2013): C-Grammatik. Leipzig: Schubert (izbrana poglavja).
- Eismannm, Volker (2013): Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU. Deutsch für den Beruf. Lehrbuch (izbrana poglavja).
- Jahr, Silke (2011): Wissenschaftsdeutsch. Argumentationsstrukturen, Sprachhandlungen, Ausdruck von Emotionen. Berlin: Booksbaum (izbrana poglavja).