Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje

Osnovne prevajalske kompetence I: Računalniško podprto prevajanje

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Špela

Vsebina

Predmet podaja pregled jezikovnih in računalniških tehnologij za prevajalce. Osrednji cilj je ozaveščanje o vlogi računalniških orodij pri sodobnem prevajalskem delu, v okviru tega pa študentje spoznajo glavne tehnologije, orodja in postopke za računalniško podprto prevajalsko delo.

Teme vključujejo:
- Pregled prevajalskih tehnologij
- Programi s pomnilnikom prevodov (SDL TRADOS Studio, Across, DVX)
- Programi za urejanje terminoloških baz (SDL TRADOS MultiTerm)
- Programi za vzporejanje besedil
- Programi za vodenje prevajalskih projektov
- Tehnologije za tolmačenje
- Zagotavljanje kakovosti
- Lokalizacijsko prevajanje
- Strojno prevajanje: teoretične osnove, pregled obstoječih tehnologij
- Globalizacija trga prevajalskih storitev - pregled spletnih prevajalskih portalov in pojav "prevajanja v oblaku"