Pedagoška sociologija I

Pedagoška sociologija I

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Šebart Mojca

Vsebina

- Področja in metodologija raziskovanja pedagoške sociologije kot interdisciplinarne znanstvene discipline.
- Opredelitve razmerje med vzgojo in socializacijo.
- Problematika razmerij med vzgojo, posameznikom in družbo: vzgoja kot proces razvoja posameznikove osebnosti in kot proces reprodukcije družbe; vzgoja kot stanje, ki je “bistveno stranski proizvod”. Družbeno nujni značaj, družbeno prevladujoča struktura osebnosti.
- Mesto vzgojne institucije v družbi;razmerja med subjekti v vzgojno-izobraževalnem procesu.
- Razmerje med normalnim in patološkim.
- Družbena vloga vzgojno-izobraževalnih ustanov.
- Vrednotna podstat sistema vzgoje in izobraževanja v javni šoli; strokovne rešitve in šolska zakonodaja; vzgojna zasnova javne šole (dejavniki, ki določajo razmislek o vzgoji v javni vzgojno-izobraževalni ustanovi.