Pedagoška sociologija I

Pedagoška sociologija I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Šebart Mojca

- Področja in metodologija raziskovanja pedagoške sociologije kot interdisciplinarne znanstvene discipline.
- Opredelitve razmerje med vzgojo in socializacijo.
- Problematika razmerij med vzgojo, posameznikom in družbo: vzgoja kot proces razvoja posameznikove osebnosti in kot proces reprodukcije družbe; vzgoja kot stanje, ki je “bistveno stranski proizvod”. Družbeno nujni značaj, družbeno prevladujoča struktura osebnosti.
- Mesto vzgojne institucije v družbi;razmerja med subjekti v vzgojno-izobraževalnem procesu.
- Razmerje med normalnim in patološkim.
- Družbena vloga vzgojno-izobraževalnih ustanov.
- Vrednotna podstat sistema vzgoje in izobraževanja v javni šoli; strokovne rešitve in šolska zakonodaja; vzgojna zasnova javne šole (dejavniki, ki določajo razmislek o vzgoji v javni vzgojno-izobraževalni ustanovi.

- Bahovec, D. E. (ured.). (1992). Vzgoja med gospostvom in analizo. Ljubljana: Krt, str. 182–211.
- Berger, P. L., Luckmann, Th. (1988). Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 51–88.
- Bernstein, B. (1996/2000). Pedagogy, Symbolic Control and Identity: Theory, Research, Critique. New York, Oxford: Rowman & Littlefield: Lanham, Boulder, 216 str.
- Durkheim, E. (2009). Vzgoja in sociologija. Ljubljana: Krtina.
- Elster, J. (2000). Kislo grozdje. Študije o subverziji racionalnosti. Ljubljana: Krt, 200 str.
- Kodelja, Z. (1995). Laična šola – pro et contra. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 13–62.
- Kovač Šebart, M. in Krek J.(2009). Vzgojna zasnova javne šole. Ljubljana: CEPS, 234 str.
- Kovač Šebart, M., Krek, J. (2010). The public school, values and educational discourse. Pardubice: University of Pardubice, str. 5-59.

Relevantne bibliografske enote dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu – skladno z dogovorom na začetku študijskega leta. / Relevant bibliography available in libraries and on the Internet – following the agreement at the start of the academic year.