Politika, družba, ekonomija

Politika, družba, ekonomija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Predmet skozi izbrane sklope obravnava preplet političnih, družbenih in ekonomskih procesov v sodobni Kitajski ter v širšem kitajskem prostoru. Skozi analizo in diskusijo so ideološki koncepti, politične prakse, ekonomske politike in družbeni fenomeni postavljeni tako v kontekst kitajske, zlasti moderne zgodovine, kot tudi v okvir sočasnih globalnih dogajanj. Teme so vsako leto izbrane glede na njihovo aktualnost in obravnavajo različne vidike kitajskega političnega in pravnega sistema, ekonomije, mednarodnih odnosov, razvojne politike, demografije in migracij, okoljske in zdravstvene problematike, medijske sfere, družbenega aktivizma, potrošniških praks itd.

Li, He. 2015. Political Thought and China's Transformation: Ideas Shaping Reform in Post-Mao China. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.
Wu, Weiping in Mark Frazier, ur. 2018. The SAGE Handbook of Contemporary China (2 dela). London etc.: SAGE.
Pieke, Frank. 2016. Knowing China: A Twenty-First Century Guide. Cambridge: Cambridge University Press.
Izbrani znanstveni članki ali poglavja iz znanstvenih monografij, aktualni medijski prispevki, primarni viri - glede na obravnavane teme; deloma v kitajščini
Selected scholarly articles and book chapters, current media contributions, primary sources - relevant to the yearly topic selection; partly in Chinese