Praksa (andragoška)

Praksa (andragoška)

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Košmerl Tadej, prof. dr. Govekar Okoliš Monika

Vsebina

- Spoznavanje andragoške dejavnosti iz vsebinskega, organizacijskega in institucionalnega vidika.
- Spremljanje andragoškega dela in ustrezne komunikacije odraslih v instituciji (upoštevanje andragoških načel, vrst, oblik, metod, pogojev, tehnik dela z odraslimi ter potek izvajanja in vrednotenja izobraževanja in dela z odraslimi).
- Praktične izkušnje pri načrtovanju, vodenju in izvajanju izobraževanja odraslih na različnih institucijah.
- Spoznavanje konkretnih situacij, različnih vlog andragoškega sodelavca (vodja, načrtovalec, mentor, svetovalec,…) in procesov znotraj raznovrstnih institucij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih.
- Kritično opazovanje procesa izobraževanja/dela z odraslimi v določeni instituciji in oblikovanje strokovnega poročila s prakse z opisom in vrednotenjem dejavnosti, pri kateri je študent sodeloval.
- Vsebino prakse in natančnejši razpored prakse opravljanja posameznih nalog oblikuje študent skupaj z mentorjem ob začetku prakse.
- Andragoška praksa traja na izbrani instituciji dva delovna tedna oz. 80 delovnih ur.