Praksa poučevanja sociologije

Praksa poučevanja sociologije

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kos Živa

Vsebina

Pri pedagoški praksi bodo študentke in študenti vsebine predmeta Didaktika sociologije praktično uporabili pri delu v šoli in v razredu.
Med potekom pedagoške prakse se bodo študentje in študentke seznanili z vsemi relevantnimi učnimi gradivi, ki so potrebna za kakovostno poučevanje predmeta sociologija. Opazovali in reflektirali poučevanja socioloških vsebin mentorjev na praksi. Z njimi bodo sodelovali pri načrtovanju in izvedbi učnih ur, reševanju pedagoških problemov, in se vključevala v delo šole, kjer bo to mogoče. Vsak študent, študentka bo opravil, opravila 8 ur hospitacijskega dela (opazovanje in refleksija poučevanja mentorja, mentorice) in pri tem vodil, vodila hospitacijske zapisnike. V času izvajanja prakse bodo študentje in študentke ustvarjalno načrtovali, izvedeli ter samo-evalvirali 8 samostojnih učnih nastopov.

Študentka oz. študent pri praksi vodi dnevnik pedagoške prakse.