Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v nemškem jeziku I: Analiza besedil v nemščini I

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Leskovec Andrea

Vsebina

- Analiza nemških besedil iz različnih tematskih sklopov.
- Jezikovna obdelava različnih tem.
- Diskusije/pisni izdelki v okviru danih tem.
- Poglavja iz nemške slovnice.
- Stilistične posebnosti jezika.
- Kulturno-specifične značilnosti besedil.
- Medkulturna razsežnost prevajalskega dela.