Psihologija učenja

Psihologija učenja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:45

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Pečjak Sonja

Vsebina

Aplikacija osnovnih teorij učenja (behavioristične, kognitivno konstruktivistične in humanistične) v pedagoškopsihološko situacijo. Oblike šolskega učenja (psihomotorično, besedno, problemsko, …) in alternativne oblike učenja. Pomnjenje in pozabljanje: teorije pomnjenja; dejavniki pomnjenja in izboljšanje zapomnitve pri učenju ter uporaba teh znanj v pedagoško-psihološki situaciji. Kognitivne in metakognitivne sposobnosti za učenje; psihologija pismenosti in razvoj pismenosti. Samoregulacijsko učenje - SRU (opredelitev in teorije SRU - kognitivni in motivacijski dejavniki samoregulacijskega učenja; pristopi k razvijanju samoregulacije učenja; merjenje). Povezanost samoregulacijskega učenja in učne uspešnosti.
Učne strategije (sestavine, merjenje, oblikovanje) v povezavi z učno uspešnostjo. Transfer učenja (tradicionalno in sodobno pojmovanje transfera), programi za spodbujanje transfera. Učna motivacija: motivacijske teorije in šolsko učenje; sestavine učne motivacije (komponente pričakovanj, vrednostne komponente in afektivne komponente) v povezavi z učno uspešnostjo; načini motiviranja učencev; učna samopodoba. Dejavniki učenja: klasifikacija dejavnikov učenja (notranji: fiziološki in psihološki, zunanji – fizikalni in socialni), povezanost dejavnikov z učno uspešnostjo. Učna (ne)uspešnost: klasifikacije in dejavniki učne neuspešnosti.