zgodovina

Aktualni razpisi

Da bi bila vaša izkušnja izbire pravega financerja bolj prijazna, izbiramo in objavljamo razpise, ki segajo na področja humanistične in družboslovne znanosti. Poleg razpisov vas na tem mestu seznanjamo tudi z drugimi sorodnimi raziskovalnimi aktivnostmi.

Domači odprti razpisi

  • Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije (stalno odprt; interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: najkasneje en teden pred načrtovano oddajo). Več informacij. Prijava se izpolnjuje na portalu Digital Forms (WEAVE FWF/2023). Rok razpisatelja: stalno odprt.
  • Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije. Več informacij. Prijava se izpolnjuje na portalu Digital Forms (WEAVE NCN/2023). Interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 6. 12. 2023; interni rok za oddajo prijavne vloge: 13. 12. 2023; razpisateljev rok za prijavo: 15. 12. 2023).
  • Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024 (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 3. 1. 2024 do 12. ure; interni rok za oddajo prijavne vloge: 10. 1. 2024 do 12. ure; razpisateljev rok za prijavo: 12. 1. 2023 do 14. ure). Podporni materiali na Intranetu FF.
  • Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2024. Več informacij.

Interni roki in predizpolnjeni prijavni obrazci so dostopni na Intranetu FF – zavihek ZIFF.

Razporeda domačih in mednarodnih razpisov in pozivov ARIS v letu 2023 sta dostopna na spletnih straneh ARIS. 

EU in mednarodni odprti razpisi

  • ERC Consolidator Grants ­(interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 27. 11. 2023; interni rok za oddajo prijavne vloge: 4. 12. 2023; razpisateljev rok za prijavo: 12. 12. 2023).
  • Razpis EUTOPIA-SIF za podoktorske štipendije ­(interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 4. 1. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 9. 1. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 11. 1. 2024).
  • Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 19. 1. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 26. 1. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 31. 1. 2024).
  • ERASMUS+ KA2 (Interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 23. 2. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 1. 3. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 5. 3. 2024 ob 12. uri).
  • Interreg Danube (interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 19. 3. 2024; interni rok za oddajo prijavne vloge: 26. 3. 2024; razpisateljev rok za prijavo: 29. 3. 2024 ob 14. uri.).

 

Za objavljene razpise, kjer interni rok ni eksplicitno določen, je interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta najkasneje en teden pred načrtovano oddajo prijave oz. pred podpisom odgovorne osebe na prijavni dokumentaciji.

Izbor objav evropskih in mednarodnih razpisov ter obvestil, ki ga tedensko pripravlja Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost, lahko najdete na intranetu UL.

Trenutno odprte evropske razpise lahko najdete na portalu »Funding & Tender Opportunities«.

Podporni materiali za prijavo na razpise so dostopni na Intranetu UL (Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost in Projektna pisarna UL) in Intranetu FF.

Aktualni institucionalni razpisi (UL in UL FF)

Dogodki

21. 12. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Informativni dan za Erasmus+ dolgoročno študijsko mobilnost 2024/2025

18. 12. 2023
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predavanje: Kaj je ostalo od postsocializma? Pogled s periferije Balkana

15. 12. 2023
Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Božični koncert Študentskega pevskega zbora Filozofske fakultete

15. 12. 2023
Oddelek za psihologijo

Oblikovanje zelenih dregljajev: koraki k trajnostnemu vedenju

15. 12. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Arheometrična delavnica za keramiko

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi