Razvoj češkega jezika v teoriji in praksi

Razvoj češkega jezika v teoriji in praksi

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Kohoutkova Zdenka

Vsebina

Glasoslovna opredelitev češčine v predliterarnem obdobju, glasoslovni sistem češčine, glavne premene in vplivi na jezik, viri podatkov o stanju češčine tega obdobja, razmerje med češčino in drugimi zahodnoslovanskimi jeziki v tem obdobju. Ključne spremembe glasoslovnega in oblikoslovnega sistema češčine v 13. in 14. stoletju, pisava, pravopis, viri podatkov o stanju jezika tega obdobja. Dokončanje oblikovanja glasoslovnega sistema do 18. stoletja in slovničnega do konca 19. stoletja. Podrobna ocena zgodovinskih prvin, vnesenih v češki knjižni jezik 19. stoletja.