Razvojnopsihološke teorije

Razvojnopsihološke teorije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Hacin Beyazoglu Kaja, red. prof. dr. Svetina Matija, red. prof. dr. Zupančič Maja

Vsebina

Osnovni teoretski koncepti in razvoj teorij v razvojni psihologiji; historično kulturni pogled na nastanek in spreminjanje teorij psihičnega razvoja; koncipiranje moderne psihologije na prelomu 19. in 20. stoletja; vedenjske teorije o psihičnem razvoju; kognitivne teorije o razvoju; psihodinamske teorije:;. bioekološki razvojni pristop; teorije informacijskega procesiranja; teorije moralnega razvoja; evolucijske teorije razvojne psihologije; psihosocialne teorije; sociokognitivni pristopi; sistemske razvojnopsihološke teorije; teorije razvojnih ciklov.