Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1

Ruska književnost - obdobje avantgard in sovjetske književnosti 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javornik Miha

Največ pozornosti v pregledu literarno-umetnostnih pojavov v prvi polovici 20. stoletja velja sprva ruski avantgardi, ki v svoji heterogenosti v pripravlja spremembo družbenega reda. V tej sociološko-kulturno-umetnostni prevezanosti razkrivamo imanentno logiko ruskega kulturnega razvoja, ki se kaže posledično tako v pojavih t.i. pozne avantgarde kot v vse bolj nasilnih oblikah kanonizacije literarnega izraza, ki ga predpisuje uradna ideologija (socialistični realizem). V razkrivanju kompleksnosti literarnega oz. kulturnega procesa se posvečamo razmerjem med oficialno in neoficialno literaturo ter iščemo vzroke, ki so pripeljali do nastanka totalitarne kulture. Ob tem smo posebej pozorni na t.i. mejne žanrske forme, ki relativizirajo enoumno doktrino oz. katerikoli kanoniziran kulturno-umetnostni izraz ter govorijo o kontinuiteti ruskega kulturnega razvoja.