Sistemske in ekonomske osnove izobraževanja

Sistemske in ekonomske osnove izobraževanja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Makovec Radovan Danijela

- Opredelitev predmeta:ekonomske in zakonodajne osnove izobraževanja
- Zakonske osnove izobraževanja. Zakonodaja za področja izobraževanja v Sloveniji
- Izobraževanje kot ekonomska kategorija.
- Komplementarnost vlaganj v izobraževanje. Proizvodna funkcija izobraževanja. Učinkovitost vlaganj v izobraževanje. Javno in zasebno financiranje izobraževanja.
- Šolnine in socialna pravičnost v izobraževanju. Struktura cene izobraževalne storitve.
- Sistem financiranja izobraževanja v Sloveniji..
- Odnos med izobraževanjem in gospodarskim razvojem.
- Teorija človeškega kapitala.
- Tok in zaloga kapitala znanja, sestava izobraževalnega kapitala
- Investicijski in potrošniški značaj vlaganj v izobraževanje
- Izobraževanje in cilji ekonomske politike. Polna zaposlenost kot cilj ekonomske politike v povezavi z izobraževanjem.
- Brezposelnost, vrste in možnosti njenega reševanja z izobraževanjem.
- Financiranje izobraževanja. Viri sredstev za izobraževanje, način zbiranja sredstev, načini financiranja.
- Planiranja izobraževanja: ekonomske in pravno-formalne osnove. Primerjalna analiza izdatkov za izobraževanje.
- Sistemska ureditev izobraževanja.: zakonske osnove sistema, standardi in normativi
- Naloge in funkcije Strokovnih svetov RS drugih organov na področju vzgoje in izobraževanja

– Bevc, M. (2003). Pravičnost financiranja izobraževanje in ostale dimenzije pravičnosti v zvezi z izobraževanjem. V: IB – Revija za planiranje, št. 1, , str. 54 – 64 ID=745476
– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja . Vir: Spletne strani MVI
– Zakoni s področja vzgoje in izobraževanja (Vir: Spletne strani MVI).
– Sardoč, M.(2013). Enake (izobraževalne) možnosti in družbena neenakost. Sod. ped., št. 2 ID=761348
– Kodelja, Z. (2006). O pravičnosti v izobraževanju. Ljubljana:Krtina ID=229607168
– Bevc M. (2006). Ekonomski pomen izobraževanja. Fakulteta za management: Koper ID=225880064
– Cerar, M. (2011). Šolstvo med etiko in pravom. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 9(1), str. 17-32. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-O7LUXSIW/738982eb-2802-435d-9…
– Kodelja, Z. (2020). Šolstvo v času pandemije: izobraževanje na daljavo. Sodobna pedagogika, 71(4), str. 42-56. ID=761348