Skladnja

Skladnja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Skladenjski sistem jezika
2. Osnovne skladenjske zgradbe.
3. Teorija vezljivosti.
4. Stavčni členi in njihova skladenjska in semantična vloga.
5. Vrste stavkov/povedi.
6. Besedni red v slovaščini.

Vaňko, J: Skladnja. In: Slovaška slovnica za Slovence. Ljubljana 2004, s. 195-254.
Tibenská, E.: Gramatika slovenského jazyka pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka. Diel 2. Syntax. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Ljubljana 2021.
Nižníková, J.: Praktická príručka slovenskej syntaxe. Slovacontact. Košice 1994.