Slovaška književnost 19. stoletja I

Slovaška književnost 19. stoletja I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Vsebina

Splošen pregled slovaške zgodovine med leti 1780 in 1843 kot osnova za razumevanje premikov v družbi in posledično kulturi konec 18. stoletja na Ogrskem.
Pri predavanjih bo izpostavljen pomen narodnega preporoda in različni pogledi na reševanje narodnega vprašanja v okviru vseslovanske, češkoslovaške in slovaške ideje, spori katoličanov in evangeličanov pri reševanju tega vprašanja;

V ospredju bodo naslednja poglavja iz slovaške literarne zgodovine s primeri avtentičnih besedil:
1. Specifika razvoja slovaške književnosti med letih 1880 in 1848;
2. Narodni preporod na Slovaškem v treh fazah.
3. Primerjava razvoja slovaške književnosti s češko in slovensko;
4. Ideja slovanske vzajemnosti (Jan Kollár, P. J. Šafárik) in recepcija ideje v Sloveniji;
5. Razvoj vprašanja slovaškega knjižnega jezika in naroda;
6. Umeščenost slovaške književnosti v srednjeevropski in evropski prostor ter razvoj stereotipov o Slovanih, Slovakih, Madžarih in Nemcih.