Slovensko-italijansko prevajanje I

Slovensko-italijansko prevajanje I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, lekt. dr. Umer Kljun Jerneja, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Predmet se deli na dva podpredmeta: Prevajanje iz italijanšcine v slovenšcino in Italijanski jezik in besedilo.
Pri vajah študenti v praksi spoznavajo osnovne znacilnosti in funkcije razlicnih besedilnih tipov. Poudarek je na tvorjenju raznovrstnih besedil v italijanskem jeziku ter na usvajanju osnovnih strategij pri povzemanju v slovenšcini in italijanšcini. Študentje se pobliže spoznajo s tipicnimi prevajalskimi viri, ki jih morajo smiselno uporabljati zlasti pri prevajanju in povzemanju besedila v jeziku, ki je drugacen od jezika izvirnika. Ob tem spoznavajo tudi temeljne strategije za reševanje prevajalskih problemov.

Bruni, Francesco, Alfieri, Gabriella, Fornasiero, Serena, in Tamiozzo Goldmann, Serena. (1997) Manuale di scrittura e comunicazione. Per la scrittura personale, per la scuola, per l'universita. Bologna: Zanichelli. COBISS.SI-ID - 54765922

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

1. Bajec, A. et al., ur. (1970-1991) Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. . COBISS.SI-ID – 5680645
2. Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3. Šlenc, S. (1997) Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 3002398
4. Šlenc, S. (2006) Veliki slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 225272832

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, pa tudi slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.