Sodobna japonščina 3

Sodobna japonščina 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 150

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hrvatin Klara, doc. dr. Moritoki Škof Nagisa, prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Študenti poglobijo svoje razumevanje in obvladovanje sodobnega pisnega in govorjenega jezika na višji stopnji. Na osnovi že pridobljenega znanja iz 1. in 2. letnika japonologije ter s pomočjo učbenikov in priročnikov za višjo stopnjo študentje spoznavajo širok spekter stavčnih vzorcev, govornih in pisnih slogov oz. registrov sodobnega jezika, ki jih znajo uporabljati v ustreznih kontekstih. Utrjujejo znanje strokovnega pisanja.

- Oka, Mayumi in drugi. Tobira: Gateway to Advanced Japanese Learning Through Content and Multimedia . Tokio: Kurosio 2016. COBISS.SI-ID - 65236066
- Kokusaikirisutokyō daigaku kyōyōgakubu nihongokyōikukatei. Tasuku bēsu de manabu nihongo = Task-based learning Japanese for college students : chūkyū-3 Tokio: 3A network 2023. COBISS.SI-ID - 159533571
- Tokyo gaikokugo daigaku. Ryûgakusei nihongo kyôiku sentâ (ur.) Ryûgakusei no tame no akademikku japanîzu chôkai : chûjôkyû. Tokio: 3A network 2014. COBISS.SI-ID - 60183394