Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 1

Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Predmet v prvem sklopu obsega razlago političnega sistema v LR Kitajski in različic v Hong Kongu in na Taiwanu z opisom razvoja sedanjih institucij in političnih organizacij. Dalje predstavi delovanje državne uprave tako na centralnem kot na lokalnem nivoju, notranje politično problematiko ter glavne usmeritve in prioritete kitajske zunanje politike. V drugem sklopu je nato zajeta predstavitev povojnega gospodarskega razvoja, gospodarskega sistema z oblikami lastništva, upravljanja ter poslovnih navad in sodelovanja s tujino. Razlago dopolnjuje branje tekstov, povezanih z obravnavano sistemsko problematiko in z aktualnimi temami, ki se navezujejo nanjo ter analiza specifičnega izrazoslovja v teh tekstih.

Kroeber, Arthur R. 2016. China's Economy. Oxford: Oxford University Press.
Saje, Mitja. 1999. Deng Xiaoping in njegov vpliv na politiko ter reforme sodobne Kitajske. Azijske in afriške študije 3(1-2): 51-75.
Saje, Mitja. 2006. Sodobna Kitajska – Politični in gospodarski razvoj. Ljubljana: Filozofska fakulteta ZIFF.
Zhang, Wei-Wei. 1996. Ideology and Economic Reform under Deng Xiaoping 1978-1993. London: Kegan Paul International.
Poleg tega še: izbrani članki ali poglavja iz znanstvenih revij ter aktualni medijski prispevki.