Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 2

Sodobna kitajska politika in gospodarstvo 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Predmet obravnava izbrane družbeno-politične gospodarske teme, ki najbolj zaznamujejo sodobno Kitajsko in njeno vlogo v širšem mednarodnem prostoru, med drugim demografske probleme, urbanizacijo, družbene neenakosti, ekološke probleme in njihove rešitve, korupcijo in vladavino prava, medijsko sfero, položaj LRK v mednarodnih organizacijah in regionalnih združenjih, kitajske naložbe v tujini. Tematike se obravnavajo tudi skozi analizo primarnih virov v kitajščini.

Kroeber, Arthur R. 2016. China's Economy. Oxford: Oxford University Press.
Wu, Weiping in Mark Frazier, ur. 2018. The SAGE Handbook of Contemporary China, 2 vols. Los Angeles, etc.: SAGE.
+ izbrana poglavja iz monografij, znanstveni članki, uradni dokumenti, medijske objave
+ selected book chapters, scholarly articles, official documents, media publications