Sodobni češki jezik 2 (Oblikoslovje 1)

Sodobni češki jezik 2 (Oblikoslovje 1)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Kohoutkova Zdenka

Vsebina

Vsebina tega predmeta temelji na opisu češke slovnice v akademski slovnici češkega jezika. Prvi del bo namenjen študiju besedotvorne zgradbe besed, besedotvornim in oblikotvornim morfemom, proučevanju konkretnih obrazil, s pomočjo katerih se tvorijo češke besede, razlikovanju prostih končnic od besedotvornih obrazil.
Pri formalni razlagi češke slovnice se poudarja sistem čeških sklanjatvenih vzorcev, primerjava s situacijo v slovenščini, posebnosti in izjeme češkega sistema sklanjatev.