Sodobni slovenski roman

Sodobni slovenski roman

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Predmet podaja pregled in razvoj sodobnega slovenskega romana od začetkov do najnovejših romanov. V smislu časovne logike sledi romanom od prvega sodobnega romana (D. Smole, Črni dnevi in beli dan, 1958), obravnava tudi predhodnike (npr. V. Bartola), do najmlajših romanov (npr. N. Gazvoda, Camera obscura, 2006). Študenti in študentke spoznajo modernistične (L. Kovačič, Prišleki; N. Kokelj, Milovanje …), eksistencialistične (V. Zupan, Menuet za kitaro; J. Virk, Zadnja Sergijeva skušnjava), postmodernistične (A. Blatnik, Plamenice in solze; G. Gluvić, Vrata skozi …) in modificirane tradicionalne romane (M. Tomšič, Oštrigeca; V. Moderndorfer, Tek za rdečo hudičevko …). Literarnosmerna, žanrska, tematološka in stilna pestrost slovenskih romanov narekuje različne pristope k izbranim romanom; vsi pa so predstavljeni tudi skozi branje odlomka. Predmet predstavlja še prezrte romane (npr. Z. Simčič, Človek na obeh straneh stene); izogiba se oznakam»zamejski« (kot v tradicionalnem poimenovanju npr.F. Lipuš, Boštjanov let; M. Sosič, Balerina) in »izseljenski« roman (npr. T. Kramolc, Potica za navadni dan), saj predstavlja romane v enotnem kontekstu slovenskega romana. Posebej natančno se posveča najmlajšim romanom (1990–2005) in spremembam v njihovem ustroju v času t. i. poosamosvojitvene proze.

- Jesse Matz, The Modern Novel. A Short Introduction. Oxford 2004. 194 str.
- Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative fiction. Contemporary Poetics. London in New York 1999. 173 str.
- Alojzija Zupan Sosič, Pregibanje okrog telesa (o erotiki v romanih Vitomila Zupana). Slavistična revija 2004, št. 2, str. 157–180.
- Alojzija Zupan Sosič, Robovi mreže, robovi jaza. Sodobni slovenski roman. Maribor 2006. 367 str.
- Alojzija Zupan Sosič, Zavetje zgodbe. Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana 2003. 222 str.