Struktura ruskega jezika - morfologija II (glagol)

Struktura ruskega jezika - morfologija II (glagol)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3