Članice in člani

Študentski svet Filozofske fakultete sestavlja 22 članic in članov: po en predstavnik z vsakega oddelka in en podiplomski študent.

Predsedstvo ŠS FF
Živa Gornik, predsednica
Klara Vrabl, podpredsednica
Larina Griessler, podpredsednica
Gregor Gartner, tajnik

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Sal Lavrenčič 

Oddelek za arheologijo
Anja Rudež

Oddelek za azijske študije
Laura Barovič Božjak

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Luka Oprešnik

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Živa Gornik

Oddelek za filozofijo
Tonya Žagar Savić 

Oddelek za geografijo
Taja Ivanc

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Larina Griessler 

Oddelek za klasično filologijo
Tjaša Šimunić 

Oddelek za muzikologijo
Nik Keber 

Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Hana Kerin

Oddelek za prevajalstvo
Klara Vrabl

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Gašper Stražišar

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
Petra Bolta

Oddelek za psihologijo
Maša Suša 

Oddelek za romanske jezike in književnosti
Lara Oštrbenk

Oddelek za slavistiko
Jure Miholič 

Oddelek za slovenistiko
Tamara Šterk

Oddelek za sociologijo
Nika Gradišek

Oddelek za umetnostno zgodovino
Matej Mali

Oddelek za zgodovino
Gregor Gartner

Doktorski študij
Ina Poteko
Arne Jakob Zakrajšek

SENAT FF

Članice in člane senata iz vrst študentk in študentov najdete na tej povezavi.

KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Sara Svati Sharan in Jonathan S. Rebetz

ODBOR ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA IN USMERJANJE
Brina Minca Herlec in Jonathan S. Rebetz

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ
Nesa Vrečer

UPRAVNI ODBOR
Nives Hüll

KOMISIJA ZA KAKOVOST
Vida Jocif

KOMISIJA ZA PRIZNANJA FF
Pika Kristan

DISCIPLINSKA KOMISIJA ZA ŠTUDENTE
Luka Kropivnik in Miha Slatnar, namestnici Klara Vrabl in Hana Kužnar

SVET OSREDNJE HUMANISTIČNE KNJIŽNICE
Živa Gornik

DELOVNA SKUPINA ZA REŠEVANJE ŠTUDENTSKIH PRITOŽB
Marko Durdubakov in Nejc Kralj

KOMISIJA ZA TUTORSTVO
Tamara Šterk

UREDNIŠTVO PROMOCIJSKIH GRADIV ZNANSTVENE ZALOŽBE FF
Matej Kapus