Tutorstvo

Tutorstvo je organizirana pomoč študentom in študentkam. Študentom želimo olajšati vključevanje v univerzitetno okolje in jim svetovati pri študiju kot tudi pri reševanju morebitnih problemov, s katerimi se soočajo.

Sistem tutorstva na FF

Ker imamo na FF aktivnih zelo veliko tutorjev in tutork, za učinkovito izvajanje tutorstva potrebujemo koordinatorje in koordinatorke. Vsak oddelek ima oddelčnega/-o koordinatorja/-ko tutorjev/-k študentov/-k, ki spremlja delo tutorjev in tutork.

Na fakultetni ravni delujejo:

Namen tutorstva

Namen tutorskega sistema na FF je ustvariti pogoje za:

 • organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta od vpisa v študijski program do zaključka študija;
 • krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FF kot celoto;
 • uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
 • reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami;
 • izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Več informacij o tutorstvu

Več informacij lahko dobiš pri koordinatorjih in tutorjih, prav tako pa tudi:

Študentsko tutorstvo je oblika pomoči, pri kateri študentje, praviloma višjih letnikov, svoje kolege usmerjajo pri vsakdanjih dilemah študentskega življenja in jim svetujejo pri študiju. Pomagajo jim pri reševanju morebitnih problemov, vprašanj in dilem, ki se pojavijo tekom študija.

Koordinator študentskega tutorstva: Jaka Klun

ODDELČNI KOORDINATORJI IN TUTORJI:

ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO

ANJA ZIDAR

Nika Mrak, Emina Neslanović, Ada Pihler, Stefan Stojkoski, Špela Terbovc

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO

TJAŠA ŽOKALJ

Tim Jarc, Jure Korenjak, Izidor Ramšak

ODDELEK ZA AZIJSKE IN AFRIŠKE ŠTUDIJE

SARA KLEČ

Nadja Bostič, Julija Sekelj, Kaja Sovinc

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

NAJA KEBE

Barbara Šipoš, Maja Šneider

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

PIKA KRISTAN

Lina Troha, Maja Valant

ODDELEK ZA FILOZOFIJO

ZMAGO ŠVAJNCER VREČKO

Sara Svati Sharan, Miha Robnik Kračun

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

KATJA ANA POKERŽNIK

Tim Gregorčič, Nika Klasič, Lucija Kušar, Haris Ljubijankić, Urban Pipan, Sara Verbič

ODDELEK ZA GERMANISTIKO S SKANDINAVISTIKO IN NEDERLANDISTIKO

HARIS LJUBIJANKIĆ

Larina Griessler, Ajda Kavšak, Ana Končar, Pina Verena Pečuh, Nika Vidrih, Lea Zupan, Valentina Žabkar

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

MATIC KRISTAN

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO

NIK KEBER

Evelin Frčec

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

ANA ŠEGULA

Hana Kerin, Larisa Komel, Maja Trnušovec, Urša Žnidar

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

ARIANA KUPŠEK

Anna Maria Grego, Lara Kuhelj, Tina Markun, Lea Mioč, Sara Sever, Vesna Vidmar, Laura Weingerl, Pia Zarnik

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

EVA KRYŠTUFEK

Anja Zidar

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

KAJA KACAFURA

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO

LUKA URŠIČ

Tara Ferbežar Felgner, Zarja Golouh, Tia Jakopič, Ines Likar, Katarina Madunič, Sara Pavlović

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

NIKA MRAK

Katja Brodarič, Špela Terbovc, Polona Zupanc

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

ADA PIHLER

Meta Bajželj, Hana Jurečič, Ana Končar, Teja Šabec, Maruša Žibred, Valentina Žabkar

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

INA POTEKO

Maša Krajnc, Lucija Kušar, Maša Miličinski, Nina Oražem, Alja Primožič, Blaž Šoba, Tamara Šterk, Gal Viršek Žiger

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

MANCA KOZLOVIČ

Karmen Dekleva, Eva Gračanin, Hana Kerin, Maša Krajnc, Veronika Plazovnik, Tjaša Šteblaj

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

HANA KREŠEVIČ

Lara Cervo, Ana Mesec

ODDELEK ZA ZGODOVINO

TAMARA ŠTERK

Lara Oštrbenk, Jure Pavšek, Urban Pipan, Veronika Plazovnik, Domen Šega

To je posebna oblika tutorstva, ki se izvaja za vse študente in študentke FF, ne glede na letnik. Gre za pomoč gibalno oviranim študentom/-kam, slepim in slabovidnim ali pa gluhim in naglušnim v smislu dostopa, pomoči pri pisanju zapiskov, dogovarjanju s profesorji glede opravljanja izpitov, podpore, svetovanja in podobnega, torej pri aktivnostih, ki jih študenti/-ke brez pomoči ne morejo opraviti.

Koordinatorka tutorjev za študente s posebnim statusom: MAŠA PUPAHER

V sodelovanju z vodstvom FF in tehnično-gospodarskim sektorjem FF se trudimo tudi za izboljšanje pogojev v smislu odpravljanja fizičnih ovir, omogočanju dostopa do računalnikov posebej za te študente/-ke (npr. računalnik z braillovo vrstico), omogočanju parkiranja ter za lažjo orientacijo slepim in slabovidnim študentom/-kam po fakulteti. Delo je zelo raznoliko, saj se posamezni študenti/-ke srečujejo z zelo različnimi ovirami in težavami.

Tutorji študentov s posebnim statusom:

Od zimskega semestra 2006/07 na Filozofski fakulteti deluje tutorstvo za tuje študente in študentke. Tutorji/-ke za tuje študente/-ke tako skrbijo za gostujoče študente/-ke, ki pri nas gostujejo preko programov Erasmus, CEEPUS ali katere od bilateralnih izmenjav.

Koordinatorka tutorjev za tuje študente: SARA PAVLOVIĆ

Tuje študente/-ke pričakajo ob prihodu, jim pomagajo čez najbolj težavno začetno obdobje in predstavljajo stik s slovenskimi študenti/-kami. Tutorji/-ke in tuji/-e študenti/-ke se družijo ob gurmanskih srečanjih, večernih zabavah, filmskih večerih in dvakrat na leto skupaj odkrivajo lepote Slovenije.

Tutorji za tuje študente:

VSAK visokošolski učitelj (pedagoški delavec) je TUTOR UČITELJ.

Koordinatorji učiteljev:

Učiteljsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri visokošolski učitelji in sodelavci svetujejo študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Učiteljsko tutorstvo je v celoti formalizirano zaživelo le na nekaterih oddelkih, vsak oddelek pa ima svojega oddelčnega koordinatorja, ki je dodatna vez med predstojnikom in študenti. Mnogo tutorskih dejavnosti pa profesorji opravijo v okviru svojih pedagoških obveznosti, še posebej vaj in seminarjev.

Tutorji imajo možnost uveljavljati tutorsko dejavnost kot zunanji izbirni predmet Študentsko tutorstvo (3 KT).

Oddelčni koordinatorji pa lahko tutorstvo uveljavljajo kot zunanji izbirni predmet Koordiniranje študentskega tutorstva (3 KT).

Tutorji študentje lahko oba predmeta uveljavljajo kot zunanja izbirna predmeta samo enkrat v času študija na obeh stopnjah (ali na prvi ali na drugi).

V procesu tutorstva sodelujejo:

Tutor – vodi, nudi dodatne informacije in pomaga pri pridobivanju informacij in znanj, motivira, usmerja ter s svojim zgledom pripomore k osebnemu in akademskemu razvoju študenta. Tutor je lahko študent ali učitelj.

Študent – prejemnik pomoči, svetovanja.

Koordinator tutorjev – strokovni, raziskovalni ali pedagoški delavec članice UL oziroma študent.

 Glavne naloge tutorja študenta:

 • študentom svetuje glede študijskih in drugih tematik ter situacij;
 • seznanja študente s pravicami in dolžnostmi;
 • seznanja študente s postopki in pravili delovanja članice, Študentskega sveta na članici in ostalih oblik študentske organiziranosti ter življenja (Pravila sistema tutorstva Univerze v Ljubljani, 2015).

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost.

Glavne naloge tutorja učitelja:

 • študentom svetuje glede študija, izbire predmetov, nadaljevanja študijske poti in kariernih možnosti;
 • pomoč pri reševanju študijske ali druge problematike, ki se pojavi med študijem

Česa tutor NE počne:

 •  ne išče informacij namesto študenta, temveč ga le usmerja;
 •  ne daje nasvetov glede goljufanja na izpitih;
 •  ne komentira in opravlja profesorjev, ocenjevalne politike, metod poučevanja in študijskih zadolžitev;
 •  ne piše seminarskih nalog, poročil, zapiskov ipd. namesto študenta;
 • študenta ne oskrbuje z zapiski, seminarskimi nalogami, poročili ipd. 

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami (rtvslo.si)

Inkluzija in status, okrgola miza (maj 2015)

Prispevek Študij je delo v glasilu Sončnik 

Nova klančina za lažji dostop do predavalnic 

Laufam svoj lajf v FFantastični družbi

PROJEKT TUTORJEV ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI (april 2014)

"FF stopnice se do vseh vedejo enako in jim je vseeno, ali ta, ki po njih teče, to počne hitro, z nogami,  je drugačne barve polti ali spolne usmerjenosti, kakršen koli. 
Film prikazuje osebe, ki jim je družba vsilila različne slabšalne oznake. Tekmovalci se predstavijo, sodelujejo v tekmovanju in na koncu zavržejo oznake, ki jim jih pripisuje družba. 
Na ta način film prikazuje absurd družbenega etiketiranja in primika svojo skodelico k spodbujanju strpnosti, razmisleku o smiselnosti označevanja ter ponudi iskren in unikaten vpogled v svet raznolikosti."

https://www.youtube.com/watch?v=j8r1GBoAZQU

Dobra dela (Radio Slovenija – 1. program)

"TUTORJI SO ŠTUDENTI, KI OB SVOJEM ŠTUDIJU NAJDEJO ČAS, DA PROSTOVOLJNO, BREZPLAČNO IN BREZ FORMALNIH UGODNOSTI POMAGAJO ŠTUDIJSKIM KOLEGOM." (RADIO SLOVENIJA – 1. PROGRAM)

http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/10815 

Informativni dnevi 2013 – intervju s tutorji FF (Radio Val 202)

"POMOČ ŠTUDENTOM - ENA IZMED OBLIK POMOČI ŠTUDENTOM JE TUTORSTVO." (RADIO VAL 202)

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/pomoc-studentom/ava2.158730178/

Galerija slik tutorjev za tuje študente

Mednarodna pisarna FF

Vse o študijskih in delovnih praksah v tujini, izmenjavah ERASMUS, mreži Ceepus, štipendijah, poletnih šolah, pedagoških izmenjavah in podobno.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...