Upravljanje in finančno vodenje založb

Upravljanje in finančno vodenje založb

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kovač Mihael

Osnove finančnega menedžmenta. Upravljanje in finančno planiranje v profitnih in neprofitnih založniških organizacijah. Načrtovanje proizvodnih, prodajnih in režijskih stroškov v založbah. Vzpostavljanje nadzornih mehanizmov in odgovornosti v finančnem poslovanju založb. Distruptivne in trajnostje tehnologije. Finančno upravljanje analognih in digitalnih založniških procesov. Projektno planiranje in priprava budžeta za založniške projekte. Kontroling v založništvu. Metode za izračunavanje maloprodajne cene knjige. Metode za izračun založniškega multiplikatorja.

1. Bullock, A. (2012). Book Production. Oxford: Routledge. COBISS.SI-ID - 54350946
2. Aktualni članki iz znanstvene periodike.

Priporočena literatura:
1. Phillips, A. in Clark, G.(2019). Inside Book Publishing. Taylor & Francis.